Pakkaprojekti

Esittävän taiteen tila ry toteutti EU:n aluekehitysrahaston osarahoittamat Pakkaprojekti –kehittämis- ja investointihankkeet 1.1.2009-30.4.2010. Hankkeiden päärahoittaja oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeilla kehitettiin esittävän taiteen toimintaedellytyksiä ja yhteistyöverkostoja sekä Pakkahuoneen teknisiä ja toiminnallisia valmiuksia.


Pakkaprojekti näkyi hankkeen toiminta-aikana etenkin jokiseudun katukuvassa useilla tapahtumilla, rakensi yhteistyötä eri taiteenalojen ja yritysmaailman välillä sekä verkotti esittävän taiteen toimijoita. Tavoitteena oli entistä enemmän kulttuuria kuluttajille ja entistä enemmän työtilaisuuksia esittävän taiteen toimijoille. Monet Pakkaprojektin aikana käynnistetyt tapahtumamuodot jäivät pysyviksi, kuten vaikkapa toukokuun 2010 lopulla toistamiseen toteutettu Rantakauden avaus sekä Pakkaklubit.